JUDETUL IASI


PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.  13746/6798/_______.2016


              A N U N Ţ

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru
CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, LOCUINTA  PARTER + 1 ETAJ + MANSARDA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURI , din str. Stefan Cel Mare , NR. - , nr. Cadastral 62315
– beneficiar  Tarna Niculina -Andreea    In perioada 21.07.2016 – 21.08.2016, intre orele 10
30 – 12
30,  documentaia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Ratoi Paul Robert ),  strada  Stefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 21.07.2016 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – compartiment Ghiseul unic, cat si la domiciliul d-rei Tarna Niculina – Andreea
, in calitate de beneficiar, la imobilul din str. Stefan Cel Mare  nr.240,  Pascani, pana la data de 21.08.2016.

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


       ING.  DUMITRU  PANTAZIPlansa 1     Plansa 2     Plansa 3     Plansa 4


Avize


Planse avize


Studiu geotehnic


P.U.Z. - Tarna Niculina - Andreea


anunt


DSC_7562DSC_7563DSC_7564 
Close Search Window