JUDETUL IASI


PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI    
                                  A N U N Ţ   În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003,  
privind transparenţa decizionala în administraţia publica, cu modificari si completari ulterioare, Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  dezbatere  publica    
PROIECTUL  DE HOTARARE   privind   instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice in unitatea administrativ – teritoriala Municipiul Pascani.   Proiectul de hotarare a fost afişat  la sediul propriu al Primariei municipiului Pascani din strada Stefan cel Mare nr. 16, in data de 31.05.2013 şi publicat in data de 31.05.2013 pe site-ul Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro.   Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite   pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – Ghiseul Unic  sau la  Compartimentul Juridic si Contencios, respectiv   in format electronic pe adresa  de e-mail : 
office@primariapascani.ro, pana pe data de 14.06.2013.      

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

 

ING.  DUMITRU  PANTAZI


Descarca document 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window