Anunț Publicitar pentru achiziția de: - PNEURI (ANVELOPE) PENTRU SARCINĂ MICĂ ȘI MARE

Deoarece la data de 21.11.2022, ora 13,30 – termenul limită de depunere a ofertelor pentru anunțul nr. ADV 1329925 din 16.11.2022 , sistemul electronic SEAP – SICAP se afla în mentenanță, am prelungit valabilitatea anunțului publicitar nr. ADV 1329925 PÂNĂ LA DATA DE 24.11.2022, ORA 13.30.

Invităm operatorii economici interesați să posteze ofertele în SEAP - SICAP, conform anunțului publicitar.

 

Close Search Window