TEMEI LEGAL:  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare(*actualizata*)

HCL nr.133 din data de 31.10.2012

 

BENEFICIARI:

– rudele decedatului care au suportat cheltuielile de inmormantare.

– se acorda numai daca persoana decedata nu era salariat, pensionar, somer sau persoana cu handicap;

– se acorda in cel mult 30 de zile de la data decesului.

 

ACTE NECESARE

Cerere scrisa de solicitant;

– Copie BI/CI titular;

– Copie certificat de deces;

– Chitante cheltuieli de inmormantare pe numele titularului

– Declaratie / Acte doveditoare ca titularul nu a primit alt ajutor de deces;

– Adeverinta de venit titular (pensie, somaj, salariu, etc.);

– Acte care dovedesc gradul de rudenie a titularului cu decedatul.

 

IMPORTANT !

–  Ajutorul de deces se acorda numai daca dosarul este complet si ANCHETA SOCIALA este favorabila.

Close Search Window