În urma susţinerii tuturor probelor concursului organizat în de 01.09.2022  pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Paşcani, comisia de concurs consemnează rezultatul final:

- funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional superior în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale - un post

Nr

crt

Nume şi prenume Candidat/ Nr. de înregistrare dosar de concurs

Rezultat selecţie

 dosare

Punctaj

proba

 scrisă

Punctaj

 

interviu

Punctaj

 

final

Rezultatul

selecţiei

  1.  

Nr. 17204/16.08.2022/

Admis

56,00

91,00

147,00

Admis

  1.  

Nr. 17172/16.08.2022 /

Admis

52,00

91,00

143,00

Respins

  1.  

Nr. 17095/12.08.2022/

Admis

30,00

-

30,00

Respins

 

- funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul  Direcţiei Economice - Serviciul Taxe şi Impozite Locale - un post

Nr

crt

Nume şi prenume Candidat/ Nr. de înregistrare dosar de concurs

Rezultatul selecţiei

de dosare

Punctaj

proba

 scrisă

Punctaj

 

interviu

Punctaj

 

final

Rezultatul

selecţiei

  1.  

Nr. 17273/17.08.2022 /

Admis

-Absent

-

-

-Respins

  1.  

Nr. 17298/ 17.08.2022/

Admis

-Absent

-

-

-Respins

 

Afişat astăzi 01.09.2022 la orele 15,30.

Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la data afişării.

Close Search Window