ANUNȚ PUBLIC,

privind depunerea solicitării de emiterea avizului de gospodărirea apelor

 

 

MUNICIPIUL PAȘCANI, cu sediul în municipiul Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16, județul Iași, reprezentat de domnul Marius Nicolae Pintilie, în calitate de Primar, declară intenția de a solicita Avizul de gospodărire a apelor, eliberat de Administrația Bazinală de Apă Siret – Sistemul Hidrotehnic Independent Pașcani, pentru obiectivul de investiții :

 

“AMENAJARE CIMITIR IN MUNICIPIUL PASCANI”

 

Solicitarea avizului este în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Informații suplimentare cu privire la documentația tehnică aferentă avizului de gospodărire a apelor, observații, sugestii și recomandări se pot transmite telefonic, la nr.0232/76 23 00, fax. 0232/76 62 59 sau e-mail: office@primariapascani.ro, începând cu data de 07.09.2021, luni – joi, între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1300 .

Close Search Window