5617/27.02.2024

ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

Astăzi, 27 FEBRUARIE 2024, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Pașcani în anul 2024

 

Actul normativ supus dezbaterii publice propune întocmirea Planului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza Municipiului Pașcani pentru anul 2024. Acest program cuprinde tipul de vectori supuși tratamentului, perioadele de execuție și obiectivele la care se aplică tratamentele.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus

• raportul de specialitate întocmit cu privire la proiectul actului normativ supus dezbaterii

• textul complet al proiectului actului normativ.

Documentaţia poate fi consultată:

    •pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 11 MARTIE 2024.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,00-16,30, miercuri între orele 8,00-18,30, joi-vineri între orele 8,00 -14,00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului cadru de combatere a vectorilor și dăunătorilor din Municipiul Pașcani în anul 2024.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  11 martie 2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Marius-Nicolae Pintilie

 

Întocmit

Serviciul Administrație Publică,

Apostol Paul Iulian

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Procesul verbal de afișare

Close Search Window