ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

Astăzi, 25 AUGUST 2023, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI SMART CITY A MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU PERIOADA 2021 - 2027

 

Actul normativ supus dezbaterii publice aprobarea Strategiei SMART CITY a Municipiului Pașcani pentru perioada 2021 - 2027, aceasta făcând parte din „Soluții integrate, mecanisme și proceduri pentru fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Pașcani”, cod SIPOCA 841/cod MySMIS 136308, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

La nivel național, implementarea conceptului Smart City are drept scop modernizarea orașelor prin folosirea noilor gadgeturi și a mediului online pentru crearea unui oraș mai sănătos, mai educat, mai puțin costisitor, deschis noilor investiții în afaceri și cu cetățeni ce se implică activ în procesul de administrație publică.

Obiectivul acestei Strategii este Accelerarea dezvoltării Municipiului Pașcani, urmărind utilizarea tehnologiilor digitale și inovatoare pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor, eficiența serviciilor urbane și sustenabilitatea mediului înconjurător.

 Municipiul Pașcani vizează integrarea infrastructurii fizice, a rețelelor de comunicații și a sistemelor de informații într-un cadru coerent, care să faciliteze o administrare mai eficientă și să ofere servicii îmbunătățite pentru cetățeni în scopul de a crea un ecosistem urban inteligent, în care tehnologia și inovația să fie folosite pentru a rezolva provocările urbane și a spori calitatea vieții.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus

• textul complet al proiectului actului.

Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/ Transparență decizională/ Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 21 AUGUST 2023.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,00-16,30, miercuri între orele 8,00-18,30, joi-vineri între orele 8,00 -14,00.

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI SMART CITY A MUNICIPIULUI PAȘCANI PENTRU PERIOADA 2021 - 2027.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de  05 septembrie 2023.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Marius-Nicolae Pintilie

 

 

 

Întocmit

Serviciul Administrație Publică,

Apostol Paul Iulian

Proiectul de HOTĂRÂRE

Referatul de aprobare

Procesul verbal de afișare

 

 

Close Search Window