ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

Astăzi, 13 MARTIE 2023, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2024

Actul normativ supus dezbaterii publice pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Pașcani pentru anul 2024 este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1/2016 privind aprobaera Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se propune indexarea oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei,cu rata inflației pentru anul fiscal anterior, respectiv 13,8%.

Prin proiectul de hotărâre se propune menținerea nivelului cotelor procentuale utilizate pentru calculul impozitelor și taxelor locale, ce se determină orin aplicarea unei cote procentuale, la nivelul aplicat în anul 2023.

Astfel, prin dimensionarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 se urmărește asigurarea veniturilor bugetului local în vederea finanțării cheltuielilor publice locale.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • textul complet al proiectului actului.

Documentaţia poate fi consultată:

    •pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24 MARTIE 2023.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-14,00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2024”

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 martie 2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Apostol Paul Iulian.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Marius-Nicolae Pintilie

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Referatul de aprobare

Close Search Window