ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

Astăzi, 19 OCTOMBRIE 2022, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor înscrise în inventarul domeniului public al municipiului Pașcani.

Se propune spre aprobare un nou regulament privind organizarea și funcționarea cimi-tirelor înscrise în inventarul domeniului public al municipiului Pașcani, inițiatorul constatând că dispozițiile actualului regulament sunt depășite.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • textul complet al proiectului actului.

Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31 OCTOMBRIE 2022.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirelor înscrise în inventarul domeniului public al municipiului Pașcani.”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31 octombrie 2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Ema-Roxana Novac.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

MARIUS-NICOLAE PINTILIE

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Referatul de aprobare

-->RECOMANDĂRI PRIMITE

Proiectul de HOTĂRÂRE - forma finală

Close Search Window