ANUNȚ
MUNICIPIUL PAȘCANI


Astăzi, 19 ianuarie 2023, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor în anul 2023 în Municipiul Pașcani.
Având în vedere prevederile Ordinului 119/2014-privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei și art.103 alin.(1) a Ordinului 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru de salubrizare a localităților este necesar întocmirea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție,dezinfecție și deratizare pe raza Municipiului Pașcani pentru anul 2023. Acest Program cuprinde tipul de vectori supuși tratamentului, perioadele de execuție, obiectivele la care se aplică tratamentele.
Primăria Municipiului Pașcani şi SC CLP Ecoserv SRL Pașcani au obligaţia de a organiza şi desfăşura acțiuni de combatere a artropodelor şi rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort, la solicitarea şi cu îndrumarea tehnică de specialitate a Direcţiei de Sănătate Publică Iași.
Cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de artropode şi rozătoare vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• textul complet al proiectului actului
• referatul de aprobare al inițiatorului-Primarul Municipiului Pașcani
• raportul compartimentelor de resort.
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică
• la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 30 ianuarie 2023.
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
- prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
- la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor în anul 2023 în Municipiul Pașcani”.
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 30 ianuarie 2023 .
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Ema-Roxana Novac.


PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI
Marius-Nicolae Pintilie

 

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Close Search Window