ANUNȚ

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

Astăzi, 13 MARTIE 2023, MUNICIPIUL PAȘCANI anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Pașcani alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local

Actul normativ supus dezbaterii publice pentru aprobarea Ghidului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Pașcani alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local are ca obiect alocarea de finanțări nerambursabile pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local în domeniile cultură, sport, tineret și educație, proiecte sociale și de mediu și are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac al actului sau deciziei autorității finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.

Prin Ghidul solicitantului se propune ca acordarea finanțărilor nerambursabile pentru proiectele asociațiilor și fundațiilor să fie efectuate în două tranșe, prima de 85% din suma alocaltă, la semnarea contractului, iar a douăa, în cuantum de 15% , care se va acorda după validarea raportului final, față de trei tranșe prevăzute în ghidul anterior.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; • textul complet al proiectului actului.

Documentaţia poate fi consultată:

    •pe pagina de internet a instituţiei, la https://www.primariapascani.ro, Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică

    • la sediul instituţiei -Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 24 MARTIE 2023.

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: apl@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-14,00.

 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice ale Municipiului Pașcani alocate pentru susținerea unor activități nonprofit de interes local”

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24 martie 2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Apostol Paul Iulian.

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

Marius-Nicolae Pintilie

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Close Search Window