JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

1088/15.01.2024

 

ANUNȚ

 

          În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere public

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2024.

          Proiectul de buget este însoțit de Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, Serviciul Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 1043/15.01.2024.

          Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei Municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16 și publicat în data de 15.01.2024 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.

          Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul bugetului Municipiului Pașcani pentru anul 2024, la sediul Primăriei Municipiului Pașcani – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro,  până la data de 30.01.2024.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

PINTILIE MARIUS-NICOLAE

                                                                                         

Întocmit

                                                                                           sef serviciu, Apostol Paul Iulian

Citește anunț

Proiectul de HOTĂRÂRE

Raportul de specialitate

Procesul verbal de afișare

Close Search Window