JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI


ANUNȚ

        În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică
PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2023.
Proiectul de buget este însoțit de Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, Serviciul Taxe și Impozite Locale și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 853/12.01.2023.
Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei Municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16 și publicat în data de 12.01.2023 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.
Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul bugetului Municipiului Pașcani pentru anul 2023, la sediul Primăriei Municipiului Pașcani – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro, până la data de 27.01.2023.


PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI
PINTILIE MARIUS-NICOLAE

 

Citește anunț

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Programul obiectivelor de investiții

Nota de fundamentare

Raport de specialitate

 

Close Search Window