JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

 

ANUNȚ

 

          În conformitate cu prevederile art. 39 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Pașcani propune spre dezbatere publică PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2022.

          Proiectul de buget este însoțit de referatul de aprobare nr. 882/14.01.2022 al inițiatorului proiectului, Primarul municipiului Pintilie Marius-Nicolae, de Raportul de specialitate întocmit de Direcția economică și Compartimentul Juridic și Contencios, înregistrat sub nr. 883/14.01.2022.

          Proiectul de buget a fost afișat la sediul propriu al Primăriei municipiului Pașcani din str. Ștefan cel Mare nr. 16, în data de 14.01.2022 conform Procesului verbal de afișare nr. 893/14.01.2022 și publicat în data de 14.01.2022 pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani www.primariapascani.ro.

          Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul primăriei Municipiului Pașcani – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro,  până la data de 29.01.2022.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

PINTILIE MARIUS-NICOLAE

 

Citește anunț

Proiectul de HOTÂRÂRE

Raportul de specialitate

Referatul de aprobare

Close Search Window