Anunț

 

Primăria Municipiului Pașcani, cu sediul în Pașcani, strada Ștefan cel Mare nr. 16, județul Iași, cod poștal 705200, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul de Amenajament Pastoral al Municipiului Pașcani, județul Iași.

Prima versiune a Planului poate fi consultată la sediul titularului – Pașcani, în zilele luni – vineri, între orele 09,00 – 16,00, începând cu data de 20 august 2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii până la data 10 septembrie 2021 la Agenția Pentru Protecția Mediului Iași, cu sediul în municipiul Iași, strada Calea Chișinăului nr. 43, cod poștal 700179, email: office@apmis.anpm.ro , telefon: 0232/215.497 , fax: 0232/214.357 .

 

Descarca document

 

Close Search Window