Nr.  23841/   03.11.2022

 

                           A N U N Ţ


    Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

   Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic de Detaliu(P.U.D.), pentru „Construire locuinta”, pe terenul in suprafata masurata de 548 mp            (508mp., din acte)., nr. cadastral 68944, situat str. Garii la nr. 37– beneficiari JIPA IULIANA - MIRELA  si JIPA DANIEL - IONUT, prin proiectant  SC FAB CASA NOUA SRL, conforn\m Certificat de Urbanism nr.81 din 14.04.2022.

   In perioada 03.11.2022 – 17.11.2022, intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.D., poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Rǎțoi Paul-Robert),  strada  Ştefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 03.11.2022 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani, www.primariapascani.ro.
               Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUD,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,  cat si  pe adresa de e-mail a beneficiarilor, jipaiulia5@gmail.com, pana la data de 17.11.2022.

 

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

    Pintilie Marius - Nicolae

 

Citește anunț

Documentație

 

20221025 16255820221025 16274120221025 162532

Close Search Window