JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI


 Nr.  13095/   04.06.2024

 

                           A N U N Ţ


             Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

               Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                 In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

   Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), pentru SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRI C2 SI C5 IN UNITATE SANITARA CU PATURI – SPITALIZARE DE ZI SI AMBULATORIU INTEGRAT, REABILITARE TERMICA, REAMENAJARE INTERIOARA SI EXTERIOARA, CONSTRUIRE RAMPA DE ACCES PERSOANE CU DIZABILITATI, AMPLASARE LIFT, BRANSAMENTE UTILITATI PUBLICE”, pe terenul in suprafata  masurata de 654mp(630mp., din acte), nr. cad. 60148, situat in str. Moldovei, nr. 27, beneficiar SC KARSUS MEDICAL SRL reprezentata de d-nul Crăciunescu Adrian Daniel, prin proiectant  RECUBIA SRL

   In perioada 04.06.2024 – 19.06.2024, intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.Z., poate fi

pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Răţoi Paul-Robert),  strada  Ştefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 04.06.2024 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani, www.primariapascani.ro.
               Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,  cat si adresa de e-mail a beneficiarului, secretariat@interdentis.ro, pana la data de 19.06.2024. Iar in data de  20.06.2024 ora 1400   la Sediu  Primariei Municipiului Pascani va avea loc o dezbatere publica, cu rol de informare a publicului

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

       Pintilie Marius - Nicolae

 

Citește anunț

 

Close Search Window