JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
 Nr.  3481/    .02.2024

 

                           A N U N Ţ


            Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

           Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), pentru CONSTRUIRE HALE PE STRUCTURA METALICA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI RACORDURIpe terenul in suprafata de  5200 mp., nr cad. 68192, situat in str. strada Stefan cel Mare nr.310 – beneficiar UNGURENAŞU ALEXANDRU, conform Certificatului de urbanism nr.262 din 06.10.2022.

            In perioada 27.02.2024 – 15.03.2024 intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.Z., poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Rǎțoi Paul-Robert ), strada  Stefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 27.02.2024 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani  www.primariapascani.ro.
           Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,  cat pe adresa de e-mail a proiectantului, SC FAB CASA NOUA SRL,  fab.casa.9@gmail.com , pana la data de 15.03.2024.

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

     Pintilie Marius – Nicolae

 

Citește anunț

Avize

Close Search Window