JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI

 Nr.  17593/             .2023

 

                           A N U N Ţ


     Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

   Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                 In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

   Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari

si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), pentru „ INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, ANEXE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENE SI RACORDURI”, pe pentru terenul in suprafata de 2886 mp.,(din care doar suprafata de  2740mp., se introduce in intravilan) nr cad. 69482 situat in strada TOAMNEI, nr. cadastral 69482– beneficiari Enea Ionut si Enea Ana-Maria, prin proiectant  SC FAB CASA NOUA SRL.

   In perioada 15.09.2023-25.09.2023, intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.Z., poate fi

pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Răţoi Paul-Robert),  strada  Ştefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 14.09.2023 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani, www.primariapascani.ro.
               Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,  cat si pe adresa de e-mail a proiectantului, fab.casa.9@gmail.com, pana la data de 24.09.2023.

 

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

   Pintilie Marius - Nicolae

Citește anunț

Consultă documentul AICI

Close Search Window