Obiect: Solicitare ofertă de preț

Municipiul Pașcani realizează un studiu de piață în vederea achizitionării de Servicii de catering pentru achiziția de meniuri (masa caldă) pentru organizarea dineului care va fi  

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 29.02.2024 privind aprobarea  Programului anual al principalelor manifestări cultural-artistice și educative organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în anul 2024.

Unitățile care prestează serviicii de catering interesate care poate asigura masa caldă, pot depune oferte de preț  până la data de 02.07.2024, ora 11.00, oferta trebuie întocmită în conformitate cu specificațiile din Caietul de sarcini anexat.

 

Cod CPV: 55520000-1

Denumire poduse/ servicii

Cantitatea estimată

Unitatea de măsură (U.M.)

Preț unitar        (lei făra TVA)

Valoarea        ( lei făra TVA)

Serviicii de catering

170

meniuri

139 lei

23.630 lei

 

  Adresa la care se trimit ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Pașcani, cu mențiunea: în atenția Compartimentului Sport, Cultură, Culte. Persoana de contact: Ancuța Mirela, tel. 0232-762300.

 

                          Primar,                                                                                

 Marius - Nicolae Pintilie                                                                 

Citește anunț

Caiet de sarcini

Formulare

 

Close Search Window