JUDETUL IASI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI


 Nr.                  /11.10.2021

 

                           A N U N Ţ


            Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61  din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996,  pentru aprobarea  Regulamentului  general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

              Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Pascani nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului;

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii,  republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                In conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,

  Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.), pentru CONSTRUIRE LOCUINTE STRADA MORILOR, MUNICIPIUL PASCANI, JUDETUL IASI, NR. CADASTRALE: 65953; 61560; 65937; 61523; 61525; 61527;61561;61530; 61532; 61533; 61534; 61535; 61562; 65938; 61537; 61538; 61539; 65939; 61563; 61544; 61545; 61546; 61547; 61548; 61549; 61564; 61550; 61551; 61552; 61553; 61554; 61555; 61565; 61556; 61557; 61559; 61566”  pentru terenul format din 37 de loturi avand nr. cadastrale:65953; 61560; 65937; 61523; 61525; 61527;61561;61530; 61532; 61533; 61534; 61535; 61562; 65938; 61537; 61538; 61539; 65939; 61563; 61544; 61545; 61546; 61547; 61548; 61549; 61564; 61550; 61551; 61552; 61553; 61554; 61555; 61565; 61556; 61557; 61559; 61566, teren  ocupat de constructii situat in municipiul Pascani, strada Morilor, in suprafata totala de 13.312 mp.

               In perioada 11.10.2021 – 26.10.2021, intre orele 1030 – 1230,  documentatia P.U.Z., poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei Municipiului  Pascani  (persoana  de  contact  Rǎțoi Paul-Robert ),  strada  Stefan  cel   Mare nr. 16, fiind publicata in data de 07.10.2021 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani  www.primariapascani.ro.
               Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani–Ghiseul unic, sau pe adresa de e-mail office@primariapascani.ro,   pana la data de 26.10.2021.

 

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI

        Pintilie Marius - Nicolae

Plansa 1Plansa 2Plansa 3

 
Close Search Window