Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

MUNICIPIUL PAȘCANI

 

Astăzi, 13 ianuarie 2023, MUNICIPIUL PAȘCANI invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind: PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A PROGRAMULUI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE ALE MUNICIPIULUI PAȘCANI PE ANUL 2023

Evenimentul are loc în data de 20 IANUARIE 2023, ora 11,00, în sala de ședințe, aflată la adresa Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr. 16-Primăria Pașcani.

     Ordinea de zi a evenimentului:

[1] Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor Municipiului Pașcani, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)

[2]  Prezentarea succintă a proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli  și a programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pe anul 2023, supus dezbaterii publice, de către Primarul Municipiului Pașcani

[3] Prezentarea verbală de către cei interesați a propunerilor privind modificarea proiectului supus dezbaterii publice:

[4] Închiderea întâlnirii.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail:office@primariapascani.ro sau direct la sediul Municipiului Pașcani, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30, persoana de contact Ema-Roxana Novac, telefon: 0232-762300, int.116.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: reprezentanți ai instituțiilor publice, cetățeni ai Municipiului Pașcani, persoane fizice şi juridice, organizații din mediul antreprenorial și organizații non-guvernamentale, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, ai presei etc.

Documentaţia poate fi consultată:

    • pe pagina de internet a Municipiului Pașcani

    • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic-Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

   • proiectul bugetului local pe 2023 se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

Menţionăm faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de buget supus procedurii de transparenţă decizională se mai pot depune până la data de 27 ianuarie 2023:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariapascani.ro;
  • prin poştă, pe adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani;
  • la sediul instituţiei, la Ghișeul Unic, la adresa Str. Ștefan cel Mare, nr. 16, Pașcani, luni-marți între orele 8,30-16,30, miercuri între orele 8,30-18,30, joi-vineri între orele 8,30-16,30.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la Secțiuni/Transparență decizională/Dezbatere publică.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0232-762300, int. 116, e-mail: apl@primariapascani.ro, persoană de contact: Ema-Roxana Novac.

   

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PAȘCANI

MARIUS - NICOLAE PINTILIE

Citește anunț

Close Search Window