JUDETUL IASI
PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI Nr.
1560/693/28.01.2016

                           A N U N Ţ

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57- 61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 143 din 20.12.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului . Primarul Municipiului Paşcani propune  spre  consultare  publica    
Plansa de reglementari si regulamentul local de urbanism (memoriu general) privind P.U.Z. pentru
CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, LOCUINTA ,AMENAJARE ACCES NOU PIETONAL LA STR. MOLDOVEI , BRANSAMENTE SI RACORDURI , din str. CAMIL PETRESCU , NR. 2, nr. Cadastral 1582
– beneficiari PANDEL GABRIEL SI BANU MIHAELA In perioada 01.02.2016 – 28.02.2016, intre orele 10
30 – 12
30, documentaia PUZ, poate fi pusa la dispozitie, in vederea consulutarii, la Serv. Urbanism din cadrul Primariei municipiului Pascani (persoana de contact Serghiuta Elena), strada Stefan cel Mare nr. 16, fiind publicata in data de 01.02.2016 pe site-ul  Primariei Municipiului Paşcani 
www.primariapascani.ro. Persoanele interesate, pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentatia PUZ,  la sediul Primariei municipiului Pascani – compartiment Ghiseul Unic, sau pe e-mail: contact@primariapascani.ro, cat si la adresa declarata de domnii Pandel Gabriel si Banu Mihaela
, in calitate de beneficiar, respectiv municipiul Pascani, strada Gradinitei, nr. 48, bl. N 1, sc. B, Ap. 12, pana la data de 28.02.2016.  

  PRIMARUL  MUNICIPIULUI PAŞCANI


                                        ING.  DUMITRU  PANTAZICertificat de urbanism si avize


Plan reglementari urbanistice


Citeste anuntIMG_3343 IMG_3344IMG_3345
 
Close Search Window