System Administrator

1.  STATUTUL MUNICIPIULUI PASCANI

2.  REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari adoptate de Consiliul Local al Municipiului Pascani

– Regulamentul privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii emise de Primarul Municipiului Pascani

3.  HOTARARILE ADOPTATEA DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

Hotarari adoptate

– Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari

– Registrul pentru evidenta hotararilor adoptate

4.  DISPOZITII EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

– Dispozitiile emise de Primarul Municipiului Pascani, cu caracter normativ

– Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

– Registrul pentru evidenta dispozițiilor emise

5.  DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE

6.  ALTE DOCUMENTE

– Registrul privind inregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

– Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarari si dispozitii cu caracter normativ

Informarea asupra problemelor de interes public care urmează sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice locale

– Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minute sedinte publice consiliu local

Procesele verbale ale sedintelor Consiliul Local al Municipiului Pascani

Declaratii de casatorie

Alte acte de interes public

Close Search Window