Anunț important!

Sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine, etc)

Vă informăm faptul că, conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, autoritățile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice și juridice, de a declara la Primăria Mun. Pascani,  sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toalete cu bazine, etc), in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul individual, pentru colectarea și epurarea apelor uzate. În baza acestor declarații Primăria Mun. Pascani va alcătui un Registru de evidență al sistemelor individuale adecvate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernuluinr. 714 din 26 mai 2022.

Așadar, persoanele fizice și juridice care au pe proprietăți astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate, trebuie să depună la Primăria Mun. Pascani, un formular pe care-l vor găsi la sediul Primăriei Mun. Pascani sau pe site-ul primăriei.

După completare, acesta se va transmite prin e-mail la adresa office@primariapascani.ro (sau, in cazuri exceptionale se va depune la sediul Primăriei Mun. Pascani – ghiseu unic) pentru a primi un număr de înregistrare, dovadă că s-au achitat de această obligație.

Menționăm faptul, că legislația prevede amenzi între 5.000 și 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice și juridice, care nu vor depune această declarație.

 

FORMULAR înscriere

Close Search Window