Primaria Pascani

Urbanism

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Model de cerere pentru eliberare proces varbal la terminarea lucrarilor

Acte necesare pentru eliberare CERTIFICAT DE URBANISM si AUTORIZATI DE CONSTRUCTIE

Formular pentru comunicarea inceperii executiei lucrarii – I.T.C. Iasi

Formular pentru comunicarea inceperii executiei lucrarii – Primaria Pascani

Formular pentru comunicarea incheierii executiei lucrarii – I.T.C. Iasi

Formular pentru comunicarea incheierii executiei lucrarii – Primaria Pascani

Cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie/desfiintare

Cerere pentru eliberare certificat edificare constructie

Cerere nomenclator stradal

Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru eliberare documente din arhiva

Cerere pentru proces verbal de receptie lucrari

Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Cont pentru plata taxei catre ordinul arhitectilor

Declaratie pentru primirea autorizatiei

Documente necesare pentru reabilitare termica a unui tronson de bloc conform H.C.L. Nr. 8/2009

Panou identificare constructii

Acte necesare pentru panouri publicitare – directionale

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Raport privind receptia la terminarea lucrarilor

Arhive lunare