Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.10.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim.al III-lea al anului 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Pașcani în vederea casării și valorificării – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Paşcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66 /11.05.2015 prin transformarea unor funcţii vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 192/31.10.2016 privind aprobarea schimbării denumirii Aleea” I.C. Brătianu”(strada Gheorghe I. Brătianu) in Aleea “Parcului”, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 136/31.08.2016 privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial din Piața Vale – Lot 3 din tronsonul 1B, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 10 din 21.02.2018 privind modificarea şi completarea contractului de închiriere (contract cadru) prezentat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 35 din 26.04.2010, pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţe, proprietate publică sau privată a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind însuşirea în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a obiectivului de investiţii “Conectarea grupurilor de garsoniere G1-G6, Grădiniţa nr. 2, Creşa nr. 2 la centrala termică C.T. 6, Aleea Grădiniţei, nr. 6; Închiderea inelului termic pe ramura 1 B a centralei C.T. 6; Închiderea inelului termic pe ramura 1 A a centralei C.T. 6” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE Consiliului Local al Municipiului Paşcani a investiţiei “Şcoala Sodomeni – Corp Legătură”  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53 /1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestatprin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren înscrise la poziţiile 10,25, 27, 28, 30, 42, 50, 62, 72, 73, 76, 90, 145, 146, 148, 171, 172, 177, 180, 194 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Paşcani şi administrarea Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 3 a “Construcţia Grădiniţa cu Program Normal nr. 5, str. Izvoarelor, nr. 7, bl. A4, sc. D, parter”, în proprietatea publică a municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 173,48 mp, situat în municipiul Paşcani, str. Calea Romanului, nr. 1, judeţul Iaşi, proprietate privată a municipiului Paşcani, către Coldplay Management S.R.L – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 249,00 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Stefan cel Mare, Nr. 207, jud. Iasi, Nr. Cad. 65219, înscris în cartea funciară nr. 65219, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Iosub Viorica și Iosub Andronică – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 140 mp situat în Municipiul Paşcani, Aleea Parcului, Nr. 5, jud. Iasi, Nr. Cad. 65169, înscris în cartea funciară nr. 65169, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC APRODEX SRL– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 425 mp situat în Municipiul Paşcani, str. 22 Decembrie, Nr. 20, jud. Iasi, Nr. Cad. 64889, înscris în cartea funciară nr. 64889, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC SPRINTER AGM SRL – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 12,36 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Ștefan cel Mare, bl. A5, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 52, înscris în cartea funciară nr. 60191, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Cincă Daniela și Cincă Gabi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 35,00 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Ceferiștilor, nr. 2, bl. B29, sc. A, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 238, înscris în cartea funciară nr. 60425, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către persoanele fizice Nemţanu Ioana – Lăcrămioara și Nemţanu Gheorghiţă – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă totală de 34,80 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Nicolae Iorga, bl. V8, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 272, înscris în cartea funciară nr. 60440, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 86,64 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Mihai Eminescu, bl. C10 – B15, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 130, înscris în cartea funciară nr. 60243, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 37,09 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, bl. Crinul, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 266, înscris în cartea funciară nr. 60123, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC ALIMENCO SA– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafaţă totală de 53,60 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Cuza Vodă, bl. D9, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 115, înscris în cartea funciară nr. 60003, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC Unirea Mixt SRL – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cotă indiviză în suprafaţă de 13,82 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Moldovei, bl. Moldova, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 94, înscris în cartea funciară nr. 60129, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC Boema SRL – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vânzarea directă a terenului în cota indiviză în suprafaţă de 29,18 mp situat în Municipiul Paşcani, str. Stefan cel Mare, bl. A4, parter, jud. Iași, Nr. Cad. 69, înscris în cartea funciară nr. 60285, proprietate privată a Municipiului Paşcani, către SC Trandafirul SRL– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii parțiale a investițiilor propuse pentru îmbunătățirea realizării serviciului de salubritate de către SC CLP ECO-SALUBRITATE SA – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, prestate de S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, aprobarea prețurilor/tarifelor pentru activitățile de salubrizare nou înființate propuse de operator, precum și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului de salubrizare pentru închirierea utilajelor societății terțelor persoane – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 încheiat între Municipiul Pașcani și SC CLP ECO-SALUBRITATE SA – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind preluarea în domeniul public al Municipiului Pașcani a bunurilor de retur prevăzute în Contractul de Delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Pascani nr. 19534/03.10.2012, încheiat între Municipiul Pașcani și S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A și diminuarea capitalului social al S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A. Pascani, având ca unic acționar Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Adminstrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locative Pașcani și al S.C CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local Rîznic Andrei Marius si vacantarea mandatului de consilier local – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, al domnului NEMȚANU CONSTANTIN – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 107/07.07.2018 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani, cu modificarile si completarile ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind repartizarea unor locuinte sociale, prin inchiriere, din fondul locativ, aflat in patrimoniul public al municipiului Pascani si administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare