Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.10.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE prin care se ia act de demisia consilierului local URSU DUMITRU-LEONARD și vacantarea mandatului de consilier local – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 102/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani, al domnului UNGUREANU VASILICĂ COSMIN – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 107/07.07.2016 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Calendarului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada noiembrie – decembrie 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificare şi completarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2017 al Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Adițional nr. 21 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind  aprobarea Actului aditional nr. 2 la Documentul de Poziție privind Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași“ și mandatarea d-lui /d-nei ………………… pentru semnarea unor documente în cadrul ședinței Adunării Generale A.D.I.S. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea  repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcaniinitiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea schimbării locuințelor atribuite cu o cameră în locuințe vacante cu două camere pentru chiriașii Olan Radu-Constantin și Oprea Diana-Petronela  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinaţiei unei părţi din sediul serviciilor sociale, pentru categorii vulnerabile, în suprafaţă utilă de 162,23 mp, situat în municipiul Paşcani, strada Eugen Stamate, nr. 6 – 8, etaj II, jud. Iaşi, în sediu destinat unui centru local de recoltare a sângelui în Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor reprezentând terenuri în suprafaţă totală de 2416 mp, proprietatea numiţilor Nemţanu M. Viorica şi Nemţanu V. Constantin, situate în municipiul Paşcani, judeţul Iaşi, identificate prin Numerele Cadastrale 60693(S=120 mp), 63904 (S=1165 mp), 63906 (S=464 mp), 62972 (S=444 mp) şi respectiv 62975 (S=223 mp), în vederea stabilirii regimului juridic de drum de interes public local, către UAT Municipiul Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada 24 Ianuarie, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Aleea Calea Iașului, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare sector strada Crinilor, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Fundac Fîntînele, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare sector strada Libertății, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada Tudor Vladimirescu, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru trim. al III-lea al anului 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Paşcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor domestice și de companie pe raza municipiului Pașcani – initiator GRUPUL CONSILIERILOR LOCALI P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea indemnizației de ședintă pentru membrii Consiliul Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea începerii demersurilor în vederea achiziționării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Pașcani, de la proprietarul S.C. Delgaz Grid S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare nr. 19534 din 03.10.2012 incheiat intre Municipiul Pașcani si S.C. CLP – ECO Salubritate S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare