Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.08.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada septembrie-noiembrie 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Actului Aditional nr. 20 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, a prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – epurare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 , prin Actul Aditional nr. 21 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 112/25.07.2008 privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulatiei in Municipiul Pascani, judetul Iasi, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 107/29.09.2011, nr. 73/18.07.2012, nr. 156/30.09.2013, nr. 97/30.06.2015, respectiv nr. 176/30.09.2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Adminsitrativ Teritorială Municipiul Pașcani si Asociația Tineretul Ortodox Român – Filiala Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani la data 31.08.2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017( Sursa G) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a cimitirelor din Municipiul Paşcani şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatoul S.C. Prest Serv Apa S.A. Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a zonelor de parcare cu plată şi de reşedinţă şi ridicări vehicule din Municipiul Paşcani şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatoul S.C. Prest Serv Apa S.A. Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea studiului de fundamentare, stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public – Serviciul de administrare, întreţinere şi exploatare a strandului din Municipiul Paşcani şi aprobarea documentaţiei de atribuire a serviciului public către operatoul S.C. Prest Serv Apa S.A. Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achiziționarea serviciilor de consultantă, asistență și reprezentare juridică a Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Pașcani în dosarul penal nr. 3967/99/2016 aflat pe rolul Tribunalului Iași – Secția Penală  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Adminsitrație al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: “Semaforizare intersecții în municipiul Pașcani” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind vacantarea posturilor membrilor in cadrul consiliului de administratie al S.C. Prest Serv Apa S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare