Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.05.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Raportul administratorilor R.A.G.C.L. Pașcani privind situația economico-financiară pentru anul 2018 – raportor ADMINISTRATORI R.A.G.C.L. Pascani

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE de modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 78/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani, pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, și a Listei obiectivelor de investiții, pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Actului constitutiv al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 77/29.07.2011 privind reorganizarea serviciului de salubritate din cadrul R.A.G.C.L. Pașcani în S.C. CLP ECO – SALUBRITATE S.A., cu unic acționar Municipiul Pașcani, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat care va fi încheiat între Municipiul Pașcani și administratorul provizoriu al S.C. SERVICII PUBLICE PAȘCANI S.R.L., dl. POPA ȘTEFAN– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea tarifului pentru serviciile publice de salubrizare, colectare, transport și depozitare deșeuri menajere municipale pentru persoanele fizice și persoanele juridice de pe raza Municipiului Pașcani prestate de către S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, până la preluarea activităților de către noul operator desemnat de ADIS Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Pașcani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 11/31.01.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Creșei nr. 1 Pașcani, pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale R.A.G.C.L. Pașcani, pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru achiziție centrală termică și reabilitare instalație termică – Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție – Trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: ”Spitalul Municipal de Urgență Pașcani – imobil din strada Ștefan cel Mare, nr. 21, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea și circulația animalelor de companie pe raza municipiului Pașcani – initiatori consilierii locali Bodoasca Mihai – Claudiu; Conache Eduard – Catalin; Dandu Alexandru – Ionut; Pintilie Marius – Nicolae; Danu Ion; Spiridon Mihaela; Nemtanu Constantin (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie – august 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare