Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.03.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Pașcani în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS cu privire la aderarea Municipiului Roman, Jud. Neamț la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi-ARSACIS și completarea în acest sens a Actului Constitutiv și Statutului Asociației ARSACIS, respectiv acordarea de mandat special în vederea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Pașcani prin atribuire directă către S.C. CLP ECOSERV S.R.L. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind privind modificarea si completarea coloanelor 8 şi 10 din Anexa nr. 1 la H.C.L. 239 din data de 16.12.2019, prin actualizarea valorii de inventar aferentă imobilului „Construcţie CT, str. Ceferiştilor, nr. 3”, având nr. de inventar 671, aflat în proprietatea publică a Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, prin adăugarea valorilor investiţiilor efectuate în conformitate cu procesul verbal nr. 3838/09.12.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin atribuire directă a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, pentru folosirea eficientă a acestora, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor(RNE), membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind reînființarea cinematografului Pașcani ca activitate a Casei de Cultută Mihail Sadoveanu Pașcani – initiatori Consilierii locali PNLPintilie Marius – Nicolae, Bodoașcă Mihai – Claudiu,  Dandu Alexandru – Ionut, Conache Eduard – Catalin, Nemțanu Constantin, Danu Ioan (Dezbatere)

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea poziției cu nr. 16 din Anexa nr. 2 la H.C.L. 240 din data de 16.12.2019, aferentă imobilului ”Spațiu bl. G1B, str. Grădiniței, nr. 16”, aflat în proprietatea privată a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în administrare a spațiului cu altă destinație decât locuințe, în suprafață de 477,75 mp, proprietate privată a Municipiului Pașcani, situat în strada Grădiniței, nr. 16, bloc G1B, județul Iași, nr. cad. 60031 – C1 – U20, către Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale ”Leonard Gavriliu” Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare