Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.03.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

RAPORT privind activitatea Compartimentul Registrul Agricol pentru anul 2016 – raportor LORENT ELENA – Compartiment Registrul Agricol

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat în perioada ianuarie – iunie 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafeţele de teren înscrise la poziţiile 2 şi 61  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea suprafețelor construite propuse pentru vânzare, inclusiv cotelor-părți indivize, teren și construcție, aferente fiecărei locuințe existente în blocurile ANL F1 și F2, proprietate privată a statului și aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Paşcani, situat în strada Grădiniței nr. 18 jud. Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 2 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic “Mihai Busuioc”, municipiul Pașcani, Aleea 22 Decembrie nr. 80, jud. Iași, în vederea funcționării unui chioșc pentru comercializarea de produse alimentare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 2 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic “Miron Costin”, municipiul Pașcani, str. Izvoarelor nr. 11, jud. Iași, în vederea amplasării unei tonete pentru comercializarea de produse panificație și patiserie – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinației terenului în suprafață de 2 mp, situat în incinta Liceului Tehnologic “ Nicolae Iorga”, municipiul Pașcani, str. Eugen Stamate, nr. 12, Jud. Iași, în vederea funcționării unui chioșc pentru comercializarea de produse alimentare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 58 din 14.04.2014 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea pășunării animalelor membrilor colectivității locale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea achiziționării de plăcuțe cu denumirea străzilor și a imobillelor din Municipiul Pașcani – initiator GRUPUL CONSILIERILOR LOCALI P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind constituirea comisiei de analiză a modului de ducere la îndeplinire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, precum și concesionarea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Pașcani aferente sistemului public de alimentare și canalizare către SC APAVITAL SA – initiator GRUPUL CONSILIERILOR LOCALI P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea monitorizării prin GPS și măsurarea consumului de carburant al autovehiculelor ce aparțin Municipiului Pașcani și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind somarea operatorului regional de apă și canalizare SC Apa Vital SA Iași față de respectarea obligațiilor asumate în contractul de delegare a serviciilor de apă și canalizare – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2017  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat din cadrul Cantinei de Ajutor Social Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Creșei Nr. 1 Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor și a Listei de investiții pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subventii pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Administrația Piețelor pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local si alte surse de finantare al Municipiului Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare