Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.01.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2019-2020 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile din proprietatea privată a municipiului Pașcani ce urmează a fi atribuite, la cerere, tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată a municipiului Paşcani, judeţul Iaşi – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial “Lot 1”, modul F şi modul H, tronson IB în suprafaţă de 64,20 mp, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale (casetele disponibile), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, Municipiul Pașcani, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 47 din data de 30.03.2018 privind transmiterea în administrarea S.C.Apavital S.A Iași a bunurilor aferente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci și apei calde(stații hidrofoare) amplasate în centralele de cvartal CT1, CT2, fosat CT#(Atelier reparații centrale termice-Str. Horia), CT4, CT5, CT6 și CT11, proprietate publică a municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 202 din data de 21.12.2017 privind transmiterea în administrarea S.C.Apavital S.A Iași a bunurilor aferente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci și apei calde(stații hidrofoare) amplasate în centrala de cvartal CT10, proprietate publică a municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, jud. Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafața de teren înscrisă la poziția 123 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 186 din 27.09.2018 privind transmiterea în administrarea S.C. Prest Serv Apa S.A. a unor imobile proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în str. Moldovei, nr. 33, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 78/26.04.2018 privind stabilirea prețului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, modificată și completată prin H.C.L. nr. 189/12.10.2018 și prin H.C.L. nr. 262/21.12.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 86/09.08.2012 privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE cu privire la aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind Planul de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Pașcani, Județul Iași din România și Comuna Pașcani, Raionul Criuleni din Republica Moldova – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66 /11.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea semnării Contractului de fideiusiune și garantare între S.C. TINMAR ENERGY, R.A.G.C.L. Pașcani și Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind infiintarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L. Pascani – intreprindere publica cu sediul in Municipiul Pascani, avand ca asociat unic Municipiul Pascani prin Consiliul Local al Municipiului Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

 

Arhive lunare