Primaria Pascani

Sedinta ordinara 31.01.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Paşcani şi aprobarea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular în anul şcolar 2018-2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea auditului energetic complex pe întregul contur de energie la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea tarifului local de producție a energiei termice produsă centralizat în centrale termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, începand cu data de 01 februarie 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea art. 5, alin. (2) din Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 144 din 29.09.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea art. 2, alin. (2) din contractul de închiriere (contract cadru) prezentat în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 35 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor, cu altă destinaţie decât locuinţe, proprietate publică sau privată a Municipiului Paşcani, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea depozitării temporare de către S.C. Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A. în incinta Stației de Epurare a Municipiului Pașcani a nămolului rezultat de la stația de epurare Kosarom – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Pașcani, în proprietatea privată a Municipiului Pașcani, a unor bunuri, aflate în administrarea S.C. ApaVital S.A. Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și, după caz, valorificării acestora în condițiile legii – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pascani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare