Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.10.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și al Programului obiectivelor de investiții al Municipiului Pașcani, pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Creșei Nr. 1 Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Cantinei de Ajutor Social Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Programului obiectivelor de investiții la Serviciul Administrația Piețelor pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții, pentru anul 2019 , la Clubul Sportiv Municipal Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019 la Casa de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, la Biblioteca Municipală Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al III-lea al anului 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind scutirea la plata majorărilor și penalităților de întârziere prevăzute în graficul de eșalonare, datorate bugetului local de beneficiarii înlesnirilor sub forma eșalonării la plată potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 28/27.02.2019 cu privire la aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului Convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 prin stabilirea de funcții publice în cadul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în folosință gratuită a spațiilor disponibile în suprafață totală de 38,77 mp (din care 30,55 mp – spațiile nr. 15 și 16 și respectiv 8,22 mp – cotă parte din holuri și grup sanitar), aflate în proprietatea publică a municipiului Pașcani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, situate la parterul imobilului din str. Ștefan cel Mare, nr. 7, jud. Iași (fostul sediul al Primăriei municipiului Pașcani), către Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

RAPORT cu privire la încasarea taxei speciale de salubrizare în anul 2019 – raportor Sef Serviciu Taxe si Impozite Locale

Arhive lunare