Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.09.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul Pașcani, judetul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinaţiei spaţiului nr. 7, cu suprafaţă utilă de 24,83 mp, din clădirea situată în strada Eugen Stamate, nr. 6 – 8, parter, municipiu Pașcani, jud. Iaşi, Sediu Administrativ Piaţă Deal, în spațiu tehnic și darea în administrarea Liceului Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga”, str. Eugen Stamate, nr. 12, municipiul Pașcani, jud. Iași  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită către Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani a centralei termice CT8, situată în str. Vasile Alecsandri, proprietate publică a municipiului Paşcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită către Consiliului de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Pașcani a centralei termice CT6, situată in municipiul Pașcani, str. Grădiniței, proprietate publică a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică a terenului disponibil, în suprafață de 600 mp, situat în municipiul Paşcani, strada Ștefan cel Mare, nr. 17, T. 53, parcela 1 CC, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași, în vederea amenajării unui patinoar artificial – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea planului de administrare al S.C. C.L.P. ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani pentru anii 2019 – 2023 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea HCL nr. 162 din 29.08.2019 privind organizarea Ceremoniei de comemorare a celor 14 feroviari pășcăneni condamnați abuziv de regimul comunist – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activități sportive și educative, organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în luna octombrie-noiembrie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2019 – 2020 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2019 – 2020 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani, pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind actualizarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019 la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă menajeră, alternativ sistemului centralizat de termoficare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea componenței echipei mobile precum și aprobarea procedurii și modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul municipiului Pașcani pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea cererii d-lui Nedelcu Gelu – Costel de încetare cu acordul părților a contractului de mandat de administrator special la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în cadrul procedurii de insolvență – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea concesionării directe a imobilului – teren în suprafață de 1300 mp, nr. cad. 65239, situat în strada Grădiniței, nr. 1, municipiul Pașcani, către S.C. ROMPAK S.R.L., în vederea realizării unei parcări pentru angajați – initiatori Consilierii locali: Bodoașcă Mihai-Claudiu, Conache Eduard-Cătălin, Dandu Alexandru-Ionuț, Danu Ion, Nemțanu Constantin, Pintilie Marius-Nicolae, Timofte Maria (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind admiterea plângerii prealabile înregistrate la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 12592/25.07.2019, întocmită de către “Asociația pentru Pașcani”, împotriva Hotărârii Copnsiliului Local al municipiului Pașcani nr. 131 din 27.06.2019 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipiul Pașcani – initiator BODOASCA MIHAI – CLAUDIU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind montarea de centrale termice individuale la locuințele ce aparțin sau sunt în administrarea municipiului Pașcani – initiatori Consilierii locali: Bodoașcă Mihai-Claudiu, Conache Eduard-Cătălin, Dandu Alexandru-Ionuț, Danu Ion, Nemțanu Constantin, Pintilie Marius-Nicolae, Timofte Maria (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind sesizarea Direcției Naționale Anticorupție și constituire parte civilă cu prejudiciul constatat de Curtea de Conturi – initiatori Consilierii locali: Bodoașcă Mihai-Claudiu, Conache Eduard-Cătălin (Dezbatere)

 

Arhive lunare