Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.06.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere ale SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pașcani la 31.12.2019 – raportori administratorii S.C. CLP ECO_SALUBRITATE S.A

RAPORTUL Administratorilor SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PAȘCANI pentru anul 2019 – raportori administratorii S.C. CLP ECO_SALUBRITATE S.A

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 83/20.08.2010 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Paşcani, cu modificările şi completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 25/20.02.2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unor funcţii de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE cu privire la aplicarea prevederilor Capitolului II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind punerea la dispoziția “Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014 – 2020” a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, situate pe administrativul Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale (casetele disponibile) având numerele: 5; 6; 12; 20; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 66; 68; 71; 87; 88; 89; 90; 93; 98; 99; 104; 105; 106; 108; 113; 118; 119 și 122, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, str. Ceferiștilor, nr. 4, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică a spatiului disponibil, Lot 2, modul A, tronsonul I, corpul B în suprafață de 21,26 mp, situat în Municipiul Paşcani, Piața Vale, strada Ceferiștilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Campaniei de informare și conștientizare – ”COLECTEAZĂ SELECTIV!”, în perioada iulie – decembrie 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar asociațiilor de proprietari din Municipiul Pașcani, în vederea înlocuirii branșamentelor de canalizare din subsolul blocului, până în rețeaua de canalizare stradală și igienizarea subsolurilor – initiatori Consilierii Locali PNL – Dandu Alexandru – Ionut, Conache Eduard – Catalin, Pintilie Marius – Nicolae, Timofte Maria, Danu Ion, Bodoașcă Mihai – Claudiu, Spiridon Mihaela – Iulia (Dezbatere)

 

 

Arhive lunare