Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.04.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea desfășurării ședintelor consiliului local prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță – initiator Grupul consilierilor locali P.N.L.  (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. I al anului 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Pașcani pentru anul 2021 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare către S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani– initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, activități aferente Serviciului Public de Salubrizare către S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectului tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții:“Creșterea eficienței energetice – Școala gimnazială “Iordache Cantacuzino”, Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare