Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.03.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea componenţei Comisiei de organizare a manifestării ZILELE MUNICIPIULUI PAŞCANI – ediţia a X – a, 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada ianuarie – iunie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Casa Municipală de Cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea H.C.L. al municipiului Pașcani nr. 200/21.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transformarea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat din cadrul Serviciului Gospodărie Comunală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale Paşcani, pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing financiar pentru achiziționarea unei autobasculante MAN TGS 8X4 necesară desfășurării unor activități de gospodărire comunală și curățenie stradală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing financiar pentru achiziționarea unui autogreder necesar desfășurarii unor activități de gospodărire comunală și curățenie stradală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing financiar pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru curățenie stradală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 24 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri, în condiţiile Legii nr. 15 din 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată a municipiului Paşcani, judeţul Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru terenurile proprietate publică a municipiului Pașcani situate în piețele municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare al spațiului cu altă destinație decât locuințe nr. 6, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr.7, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale din Piața Vale, spaţiul comercial nr. 5, spaţiul comercial nr. 7, spaţiul comercial nr. 8 din tronson II, corpul “B”, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, judeţul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale (casetele disponibile), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Hala Piața Vale, Municipiul Pașcani, Str. Ceferiștilor, Nr. 4, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, Str. Ceferiștilor, Nr. 4 și în Piața Deal, Str. Eugen Stamate, Nr. 6-8, Municipiul Pașcani, Județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea în administrarea S.C. ApaVital S.A. Iaşi a bunurilor aferente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci şi apei calde (staţii hidrofoare) amplasate în centralele de cvartal CT1, CT2, fosta CT3 (Atelier reparaţii centrale termice – str. Horia), CT4, CT5, CT6, și CT11, proprietate publică a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 72/30.05.2014, privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. ApaVital S.A. Iaşi, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 19 din 26.04.2000 privind organizarea Cimitirului municipal Paşcani – cartierul Fântânele – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind prelungirea mandatului domnului Ursu Leonard Dumitru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECO Salubritate S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificare și completarea Hotărârii nr. 143 din 31.08.2016 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație și reorganizarea Consiliului Consultativ al Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcani – initiator Grupul Consilierilor Locali PNL (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Pascani a proiectelor finantate pentru sustinerea unor activitati non-profit de interes local, pentru anul 2018 – domeniile tineret, sport – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

RAPORT DE ACTIVITATE al Serviciului Poliție Locală pentru anul 2017 – raportor Seful Serviciului Politie Locala

RAPORT DE ACTIVITATE al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2017 – raportor Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

RAPORT DE ACTIVITATE al Compartimentului Registrul Agricol pentru anul 2017 – raportor – consilier LORENT ELENA

 

Arhive lunare