Primaria Pascani

Sedinta ordinara 30.01.2020

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Pașcani și aprobarea de denumire pentru unitățile de învățământ de stat și particular în anul școlar 2020-2021  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Municipale “Leonard Gavriliu” Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea temporară a spațiilor și terenurilor aflate în proprietatea publică/privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafețele de teren având numerele de inventar 79 și 1035 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în folosință gratuită către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administratției prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a amplasamantului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: “Construire bază sportvă TIP 1, municipiul Pașcani, județul Iași” situat în Municipiul Pașcani, strada Aurora II, nr. 3A, județul Iași, număr cadastral cadastral 65237 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea nr. 805 din Anexa nr. 1 la HCL 239 din data de 16.12.2019 prin actualizarea valorii de inventar aferentă imobilului “Construcție școală cu clasele I-VIII Gîștești, str. Gîștești, nr. 21”, aflat în proprietatea publică a Municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind Planul de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 prin transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv S.C. CLP ECOSERV S.R.L., având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Raport de ACTIVITATE al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Pașcani pentru anul 2019 – raportor Sef Serviciu SPCLEP

Raport de ACTIVITATE al Serviciului Poliție Locală pentru anul 2019 – raportor Sef Serviciu Politia Locala

Raport de ACTIVITATE al Compartimentului Registrul Agricol pentru anul 2019 – raportor Consilier Lorent Elena

Arhive lunare