Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.11.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea HCL nr. 205 din 31.10.2018 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Calendarului de activităţi cultural-artistice organizate la nivelul municipiului Paşcani, pentru luna decembrie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafaţele de teren înscrise la poziţiile 20, 34, 48, 92, 193  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind componența comisiei de licitație și comisiei de supleanți privind închirierea terenurilor, proprietate publică sau privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea valorilor de inventar aferente unor bunuri proprietate publică a Municipiului Paşcani, însuşite prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind însușirea în proprietatea publică a Municipiului Pașcani a unor bunuri realizate prin lucrări de investiții – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea depozitării temporare de către S.C. Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A. în incinta Stației de Epurare a Municipiului Pașcani a nămolului rezultat de la stația de epurare Kosarom – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 218/31.10.2018 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani și al S.C CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 25 și nr. 26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani valabile începând cu data de 01.12.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” Pașcani pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare cimitir în municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a actelor de comerț în piețele din Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2018-februarie 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico – economice: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii: „Reconditionare functionala si reparatii grupuri sanitare si cancelarie existente, fara interventie structurala”, aferent Gradinitei cu program normal nr. 6. strada Cuza Voda, nr. 17  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 2 din 21.02.2018, privind aprobarea Programului principalelor manifestari cultural – artistice pe anul 2018 al Casei Municipale de Cultura „Mihail Sadoveanu” Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare