Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.09.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2017 – 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2017 – 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea in folosință gratuită a terenului în suprafața de 920 mp, proprietate publică a municipiului Pașcani, situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 16, judetul Iași(în fața sediului Primăriei municipiului Pașcani), către Clubul Sportiv Municipal Pașcani, în vederea amplasării unui patinoar artificial în perioada 01.12.2017 – 28.02.2018  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7, Anexei nr. 8, Anexei nr. 9, Anexei nr. 10 şi Anexei nr. 11 la Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 93/30.08.2012 privind delegarea serviciului public de salubrizare a municipiului Paşcani către SC CLP ECO – SALUBRITATE SA, având ca acţionar unic Municipiul Paşcani, modificată şi completată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Paşcani nr. 111/29.09.2012  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea în administrarea S.C. ApaVital S.A. Iaşi a bunurilor aferente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci şi apei calde (staţii hidrofoare) amplasate în centralele de cvartal CT1, CT2, fosta CT3 (Atelier reparaţii centrale termice – str. Horia), CT4, CT5, CT6, CT10 si CT11, proprietate publică a municipiului Paşcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea H.C.L. al municipiului Pașcani nr. 34/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pentru anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind respingerea plăngerilor prealabile înregistrate la Primăria Municipiului Pașcani, respectiv Consiliul Local al municipiului Pașcani sub nr. 13344/1009/08.09.2017, 13345/1010/08.09.2017, 13346/1007/08.09.2017, 13347/1011/08.09.2017, 13349/1012/08.09.2017, 13352/100913/08.09.2017, 13353/1014/08.09.2017, 13354/1015/08.09.2017, 13355/1016/08.09.2017, 13356/1017/08.09.2017, 13357/1018/08.09.2017, 13358/1019/08.09.2017, formulate de către funcționarii publici din cadrul Serviciului Taxe și Impozite Locale al Municipiului Pașcani, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 04.08.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind revocarea membrilor Consiliului de administrație al SC CLP Eco Salubritate SA Pașcani – initiator Grupul Consilierilor Locali P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind numirea unui Consiliu de administrație provizoriu la S.C. CLP Eco Salubritate SA Pașcani – initiator Grupul Consilierilor Locali P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 930 mp, proprietate publica a municipiului Pascani, situat in strada Stefan cel Mare, judetul Iasi (intre Catedrala „Pogorarea Sfantului Duh” – Pascani si blocul D1, catre CLubul Sportiv Municipal Pascani, in vederea amplasarii unui patinoar artificial in perioada 1.12.2017 – 28.02.2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare