Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.08.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului integral venituri proprii (sursa F) al instituțiilor, pe anul 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind organizarea de comemorare a celor 14 feroviari pășcăneni condamnați abuziv de regimul comunist – initiator AVRAMIUC VASILE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind privind organizarea activității culturale CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC – Pașcani 2019  – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însușirea proprietății private a Municipiului Pașcani, județul Iași, cu modificările și completările ulterioare, prin adăugarea numerelor de inventar 2140 și 2141 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Pașcani, județul Iași: Șoseaua Națională – 3(trei) sectoare de stradă, Strada Dealul Spirii, Sector strada Avram Iancu – de la intersecția cu varianta ocolitoare, până la Seră – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice – proiect tehnic instalații și actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu căldură și apă caldă la sistem de încălzire și preparare apă caldă cu centrală termică cu funcționare cu gaze naturale, pentru obiectivul de investiții: ”Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” str. Sportului, nr. 12, municipiul Pașcani, jud. Iași” – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Pașcani în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport și a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași nr. 357/30.10.2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Contractului de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor menajere și similare, încheiat cu S.C. Salubris S.A. Iași și Municipiul Pașcani – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind participarea Municipiului Pașcani la constituirea ”Asociației pentru Dezvoltare intercomunitară Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

 

Arhive lunare