Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.08.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trim. al II-lea al anului 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 (SURSA E) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2018 (SURSA A) – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea cimitirelor din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea ștrandului din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Studiului de fundamentare cu privire la înființarea Serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată, inclusiv a parcărilor de reședință și ridicări vehicule din Municipiul Pașcani, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Caietului de sarcini și a modelului de Contract de delegare, precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 112/25.07.2008 privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulației în Municipiul Pașcani, judetul Iași, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achiziționarea din fonduri proprii a unui autogreder necesar activităților prestate de Serviciul Gospodarie Comunală al Primăriei Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind achizitionarea din fonduri proprii a unei autobasculante MAN TGS 8×4 necesara activitatilor prestate de Serviciul Gospodarie Comunala al Primariei Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind privind achizitionarea din fonduri proprii a unei mașini multifuncțională de curățenie stradală necesara activităților prestate de Serviciul Gospodarie Comunală al Primăriei Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial cu o suprafaţă de 17,00 mp (modul A), proprietate publică a Municipiului Pașcani, situat în Municipiul Pașcani, Piaţa Vale, str. Ceferiștilor, nr. 4, judeţul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, – în vederea ” construire spațiu comercial cu regim de înălțime parter, amenajare locuri de parcare și construcție totem”, pe teren în suprafață de1000 mp., cu nr. cadastral 60151, din str. 1 Decembrie 1918 nr 64, mun. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare Cămin Cultural Lunca – montare fosă septică, împrejmuire teren, sistematizare verticală, branșamente și racorduri”, strada Emil Racoviță, nr. 3, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al SC CLP Eco Salubritate SA Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie-noiembrie 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordul Consiliului Local al Municipiului Pascani pentru dezlipirea bunurilor imobile – teren in suprafata de 1514 m.p. proprietate publica a Municipiului Pascani, numar cadastral 64194 (fost nr. cad. 60373) – teren in suprafata de 61 m.p. proprietatea persoanei fizice Gaier Cohen Hagit, numar cadastral 64195 situate in strada Stefan cel Mare, nr. 5, municipiul Pascani, judetul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare