Primaria Pascani

Sedinta ordinara 29.06.2017

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea premierii Şefilor de Promoţie de la instituţiile de învăţământ din municipiul Paşcani, din anul şcolar 2016 – 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea HCL nr. 49 din 21.04.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada aprilie – iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Paşcani, jud. Iaşi, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările şi completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către DELGAZ GRID S.A., pe durata existenței capacităților energetice, a suprafeței de teren de 26,60 mp, reprezentând teren ocupat de stâlpii rețelei de joasă tensiune supuse lucrărilor de reabilitare, situați în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 85/31.05.2017 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Prest Serv Apa S.A. Pașcani, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A. și modificat și completat prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 16/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 8/2011 privind reorganizarea Direcției Apa Canal Pașcani în S.C. PREST SERV APA S.A., prin care s-a adoptat Actul Constitutiv al S.C. PREST SERV APA S.A. – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport, depozitare si eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Pașcani – initiator Grupul Consilierilor Locali P.N.L. (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de pe teritoriul Municipiului Pașcani, cu influența creșterii salariului minim pe economie și a tarifului de depozitare la depozitul conform Țuțora Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind înființarea unui punct fix de recoltare a sângelui în municipiul Pașcani – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificare Bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare