Primaria Pascani

Sedinta ordinara 28.11.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani și a Listei obiectivelor de investiții, pentru anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al institutiilor, pe anul 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții al Municipiului Pașcani pentru anul 2019  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pașcani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 11/31.01.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind participarea Municipiului Pașcani la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 17/31.01.2019 privind înființarea S.C. SERVICII PUBLICE S.R.L Pașcani – întreprindere publică cu sediul în Municipiul Pașcani, având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani, modificată și completată prin H.C.L. nr. 100/25.04.2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Pașcani, pentru perioada septembrie-decembrie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în luna decembrie 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 98/25.04.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 privind transformarea unor funcții vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Pașcani, Județul Iași și Orașul Ialoveni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada decembrie 2019-februarie 2020 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

Arhive lunare