Primaria Pascani

Sedinta ordinara 27.09.2018

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgenţă Paşcani şi a Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Pașcani penru anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani și a Programului obiectivelor de investiții pe anul 2018 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenului disponibil, în suprafață de 800 mp, situat în municipiul Pașcani, strada Ștefan cel Mare, nr. 17, T. 53, parcela 1CC, proprietate publică a municipiului Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiilor comerciale din Piața Vale, spațiul comercial nr. 5, spațiul comercial nr. 7, spațiul comercial nr. 8 din tronson II, corpul ”B”, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în str. Ceferiștilor, nr. 4, Municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenurilor disponibile, proprietate publică a Municipiului Pașcani, situate în Piața Deal, str. Eugen Stamate, nr. 6-8, Municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53/1999 privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, jud. Iași, atestat prin Hotărârea nr. 1354/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafețele de teren înscrise la pozițiile 97, 99, 101, 106, 107, 109, 113, 115, 116, 118, 120, 122, 126, 129, 130, 136, 173, 175 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea repartizării unor locuințe disponibile din blocurile construite prin ANL, situate în municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activități sportive și educative, organizate la nivelul Municipiului Pașcani, în luna octombrie 2018 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 66/11.05.2015 prin suplimentarea numărului de posturi de asistenți personali din cadrul activității Asistență Personală – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea membrilor provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2018 – 2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din municipiul Pașcani, pentru anul școlar 2018-2019 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

 

Proiecte suplimentare

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere retea electrica de joasa tensiune, sector strada Mihai Viteazu”, municipiul Pascani, judetul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind inchirierea directa a spatiului disponibil nr. 26 situat la parterul imobilului din strada Stefan cel Mare, nr. 7, proprietate publica a municipiului Pascani, judetul Iasi, catre Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – Organizatia municipala Pascani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Acordului de Cooperare si Infratire intre Municipiul Pascani, judetul Iasi din Romania si Comuna Pascani, Raionul Criuleni din Republica Moldova – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind transmiterea in administrarea S.C. Prest Serv Apa S.A. a unor bunuri imobile proprietate publica a Municipiului Pascani, situate in str. Moldovei, nr. 33, judetul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii: „Extindere retea electrica de joasa tensiune, sector strada Grigore Ureche”, municipiul Pascani, judetul Iasi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Arhive lunare