Primaria Pascani

Sedinta ordinara 27.02.2019

Ordinea de zi

Minuta sedintei

Proces verbal

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 130 din 20.12.2011 privind însușirea proprietății private a Municipiului Pașcan, județul iași, cu modificările și completările ulterioare, prin actualizarea datelor privitoare la suprafața de teren având număr de inventar 41 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53 din 23.08.1999, privind aprobarea domeniului public al Municipiului Pașcani, județul Iași, atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi, cu modificările şi completările ulterioare prin însuşirea în proprietatea publică a Municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Paşcani a investiţiei Poartă de acces auto Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” Pașcani  – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 2/2016 privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Pașcani prin modificarea valorii de inventar aferente bunului Grădinița cu Program Normal nr. 6, proprietate publică a Municipiului Paşcani, situat în municipiului Paşcani, str. Cuza-Vodă, parter, judeţul Iaşi – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 19 din 26.04.2000 privind organizarea Cimitirului municipal Paşcani – cartierul Fântânele – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Școli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE cu privire la aprobarea procedurii pentru acordarea înlesnirilor sub forma eșalonării la plata obligațiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuință și a modelului Convenției pentru stabilirea graficului de eșalonare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice în Municipiul Pașcani și aplicarea Planului tarifar aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 86/09.08.2012 privind însușirea unor documente aprobate în cadrul ședinței Adunării Generale ADIS Iași din data de 25.05.2012 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2019 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

 

PROIECTE SUPLIMENTARE

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: “Reamenajare piață, strada Ceferiștilor, nr.4, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Construire grup sanitar și canalizare Parc Municipal”, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare acoperiș sala de sport – Colegiul Mihail Sadoveanu, str. Sportului, nr. 23, municipiul Pașcani, județul Iași” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 262/21.12.2018, privind modificarea tarifului local de producție al energiei termice produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Paşcani, exclusiv energia termică produsă în cogenerare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață utilă de 162,23 mp, situat în municipiul Pașcani, strada Eugen Stamate, nr. 6-8, etaj II, jud. Iași, către Ambulanța Life. Serviciul Voluntar de Ambulanță în vederea înființării unui centru local de recoltare a sângelui în Municipiul Pașcani – initiator OLARIU COSTEL – SORIN (Dezbatere)

Arhive lunare