Primaria Pascani

Sedinta ordinara 26.11.2020

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind încetarea mandatului de consilier al domnului Bodoașcă Mihai – Claudiu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dandu Alexandru-Ionuț și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind constituirea comisiei tehnice de organizare a circulaţiei în Municipiul Paşcani, judeţul Iaşi – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgență Paşcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2020 – 2021 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ din municipiul Paşcani, pentru anul şcolar 2020 – 2021  – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație al Creșei nr. 1 Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Pașcani în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale ”Leonard Gavriliu” Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind acordarea burselor sociale, burselor de merit şi burselor de studiu pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Paşcani, pentru perioada septembrie – decembrie 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activităţi cultural-educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani – decembrie 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Paşcani pentru anul 2020 – domeniile tineret, sport – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Pașcani pentru trim. al III-lea al anului 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Sursa E) pe anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului Integral Venituri Proprii (sursa F) al instituțiilor pe anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură ”Mihail Sadoveanu” Paşcani pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Paşcani pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G) pentru anul 2020 – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pentru anul 2020  – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea consilieri locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitație publică privind închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe, proprietate publică/privată a municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de licitației publică privind închirierea terenurilor, proprietate publică/privată a Municipiului Pașcani, județul Iași, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani  – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind schimbarea destinaţiei din „comercializare produse nealimentare” în „comercializare produse alimentare” a spaţiului comercial nr. 2, în suprafaţă de 29,70 mp, corpurile ,,B” şi ,,C”, tronson II, Piaţa Vale, str. Ceferiştilor, nr. 4, proprietate publică a Municipiului Paşcani  – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Pașcani și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal – ARSACIS – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Pașcani și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Pașcani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași – initiator PINTILIE MARIUS – NICOLAE (Dezbatere)

 

Arhive lunare